Ebeling Medical Service Oy

Ensiavun koulutus työpaikalla

Erilaiset työt sisältävät erilaisia riskejä. Työn fyysinen ja psyykkinen rasittavuus ja tapaturmien todennäköisyys vaihtelevat toimiala- ja yrityskohtaisesti. Ensiavun ja terveyden koulutusohjelmalla on tarkoitus edistää koko yrityksen ja henkilökunnan työturvallisuutta, terveyttä ja henkistä hyvinvointia.

Työterveyshuolto tarjoaa ensiapukursseillaan yrityksille monipuolista koulutusta, joka parantaa ensiapuosaamista sekä edistää turvallisuutta ja terveyttä työssä ja työympäristössä. Voimme suunnitella koulutukset yksilöllisesti yrityksen tarpeiden pohjalta yhdessä työterveyshuollon kanssa. Apuna voidaan käyttää riskikartoitusta.

Koulutukset järjestetään yrityksen tiloissa.

Ensiavun peruskurssi EA1

Ensiavun peruskurssi antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa.

Kurssin sisältö:

 • Tapaturmat ja niiden yleisyys
 • Työtapaturmat ja niiden ehkäisy
 • Toiminta onnettomuustilanteessa
 • Vammamekanismi
 • Potilaan elintoiminnot ja tutkiminen
 • Tajuttoman ensiapu
 • Sairauskohtaukset ja niiden ehkäisy
 • Verenvuodot ja shokki
 • Haavat ja ruhjeet
 • Pää- ja kasvovammat
 • Raajojen murtumat ja nivelvammat
 • Myrkytykset
 • Palovammat

Kurssilla on runsaasti ensiaputilanteita elävöittävää kuva- ja filmimateriaalia sekä tehdään paljon käytännön harjoituksia.

Koulutus voidaan suunnitella yksilöllisesti yrityksen tarpeiden pohjalta yhdessä työterveyshuollon kanssa. Apuna voidaan käyttää työpaikalla tehtyä riskikartoitusta.  Kurssille voi osallistua korkeintaan 15 henkilöä. Kurssi järjestetään yrityksen omissa tiloissa. Korkeatasoinen opetusmateriaali kuuluu kurssin hintaan.

Ea 1- kurssi on voimassa kolme vuotta ja se voidaan päivittää Ea-1 tai hätäensiapukurssilla.

Hätäensiapukurssi

Hätäensiapukurssilla (8 tuntia) opiskellaan oikeat toimintatavat erilaisissa onnettomuus- ja sairaskohtaustilanteissa.

Kurssin sisältö:

 • Työtapaturmat
 • Tajuttoman ensiapu
 • Elvytystapahtuma
 • Elintoimintojen turvaaminen
 • Sairauskohtaukset ja niiden ennaltaehkäisy
 • Vammamekanismi
 • Verenvuoto ja sokki

Koulutus voidaan suunnitella myös yksilöllisesti yrityksen tarpeiden pohjalta yhdessä työterveyshuollon kanssa. Apuna voidaan käyttää riskikartoitusta.

Ensiavun kertauskurssi

Kertauskoulutuksen avulla ylläpidetään jo aiemmin opittuja ensiapuvalmiuksia hätäensiavussa. Kurssilla on runsaasti ensiaputilanteita elävöittävää kuva- ja filmimateriaalia. Se sisältää myös paljon käytännön harjoituksia. Kertauskurssi kestää 4 – 8 tuntia.

Kurssille voi osallistu korkeintaan 15 henkilöä. Korkeatasoinen opetusmateriaali kuuluu kurssin hintaan.

Defibrillaattorikoulutus

Defibrillaattorikoulutus kestäää 3 – 4 tuntia.

Veneilijän ensiapukoulutus

Keskeiset ensiaputaidot vesillä liikkujan näkökulmasta.

Ensihoidon koulutukset lääkäreille ja hoitajille

Ensihoidon koulutukset terveydenhuollon ammattilaisille räätälöidään ammattihenkilöiden toimipisteen ensihoitovalmiustarpeen mukaiseksi. Koulutuksen kesto on 4 – 8 tuntia.

Kouluttaja

Sari Ebeling on ensiapukouluttaja ja akuuttilääketieteen opettaja, jolla on pitkä kokemus ja poikkeuksellisen laaja-alainen ammattitaito. Hän on myös kouluttanut Helsingin yliopiston lääketieteen laitoksella. Sarin kurssit ovat hyvin pidettyjä.

“Ensiapukoulutuksen opettajana toiminut Sari Ebeling käyttää oikeita esimerkkejä koulutuksissaan ja ne upposivat minuun, joten uskon, että myös toiset hyötyvät niistä. ” – Anssi Liukola, joka pelasti sairauskohtauksen saaneen joukkuetoverinsa hengen.

Ota yhteyttä